©2018 by eiastudy

Brisbane office:

Suite 9D, Level 7, 138 Albert St, Brisbane, QLD 4000

Melbourne office:

Unit 1101, Level 11, 125 Swanston St, Melbourne VIC 3000

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TẠI ÚC

Úc được xem là quốc gia dẫn đầu về nền giáo dục tiên tiến và hiện đại trên thế giới. Các chương trình đào tạo đều được chính phủ Úc kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và vì vậy số lượng sinh viên đến Úc ngày càng tăng, và đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau Anh Quốc và Hoa Kỳ. Đây cũng chính là lý do bằng cấp của Úc được công nhận trên toàn thế giới.Cùng với những chính sách visa thay đổi dành cho sinh viên, nước Úc càng thu hút nhiều sinh viên Việt Nam du học với những ngành nghề phù hợp và chi phí khá hợp lý.

Hệ thống giáo dục Úc được phân biệt với các nước khác dựa trên khung văn bằng Úc (Australian Qualifications Framework – AQF) gồm 13 năm học từ bậc tiền tiểu học đến trung học, sau đó là các bậc từ đại học đến sau đại học. Hệ thống giáo dục của Úc được tóm tắt một cách ngắn gọn qua sơ đồ bên cạnh.
Sinh viên có thể theo học các khóa học đào tạo nghề tập trung vào kỹ năng thực hành và đào tạo nghề nghiệp từ  các cơ sở nghề do chính phủ tài trợ hoặc các trung tâm đào tạo tư khác. Hoặc sinh viên có thể theo học bằng cử nhân hay các khóa học sau đại học, bao gồm chứng chỉ, bằng sau đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học. Hiện nay, hệ thống trường đại học của Úc gồm 41 trường, trong đó có 38 trường công lập và 2 trường tư thục.